(updated)


thin line ‘tween
here and hell

Advertisements

sanastoa tangeeraten ja muuta soopaa

myydyimmat2012

tässähän ne sanaston suurimpien lainauskorvausten saajat ovat framilla… lista muuttuu tietysti kunhan ‘tekniset neuvottelut’ saadaan loppuun, jotta rahaa voidaan alkaa lapioida ulkomaille… haluttaisi kyllä tietää kuka nilkki eu:ssa tämän järjestelmän on saanut aikaan, perimmältään se huonontaa jokaisen eu-maan omalla kielellä kirjoitetun kirjallisuuden asemaa, kaventaa sen mahdollisuuksia entisestään.

linkki majanderin juttuun, josta ilmenee myös mauri kunnaksen osuus. – jään miettimään myös: “sähkökirjan osuus kokonaismyynnistä on vain promilleja”… kirjailijaliittohan on suhtautunut ko. ‘ilmiöön’ aina nuivasti ja vastahakoisesti… mutta kun lähes kaikki kirjallisuus kirjoitetaan bittimuodossa ja sitten printataan kirjaksi, sen alv on 10 prosenttia, mutta jos se julkaistaan bittimuodossa alv on 24 prosenttia… miksi vitussa… typerä selitys on, että se muka on ‘tietokonetuote’…

the book is dead, long live the shit! (e.l. james and fifty shades inc.)

Kansanäänestys, poliitikkojen painajainen

“Kan­sa saa ää­nes­tää, kun­han se ei ta­pah­du kan­sa­nää­nes­tyk­ses­sä. Jo­pa kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­sen pio­nee­ri­puo­lue Vih­reä liit­to vas­tus­taa EU-kan­sa­nää­nes­tys­tä. – Po­lii­ti­koil­le suh­tau­tu­mi­nen kan­san­ää­nes­tyk­siin on vai­kea ky­sy­mys. Har­va po­lii­tik­ko us­kal­taa sa­noa ää­neen, et­tei hei­tä kiin­nos­ta luo­vut­taa val­taa kan­sal­le isois­sa pää­tök­sis­sä.”
[soossi]