rohkeus ja rehellisyys
mikä ettei mutta suurin
niistä on itsensä
häpäisemisen
lahja

Advertisements