en minä sijtä pidä lucu
heus heus man
älä muita katsel
jag är icke sömpnog
käy minun kansan
palaja iloisna jällen
apage te hin
en minäkään sinua suurempaan aikaa
mitä minun pitää lupaaman
en minä tiedä mikä se on
mitäs kotona teet
hwar uvh hastar tu så
heem åt
mitäst minun piti sinulle tuoman
woi mitä mä teemme
en minä päästä sinua pois
jagh hafwer jw intet taghi
tagh maaten medh fingre