i no gaddafi method is the best

butt i’m planning this… (btw, i tink you ave noticed hat his isst now helinium inc.’s arcimboldesk vajayjay et gueuloir électronique). – tell you a secret, i’ve died hundreds of times, it began with relatives… butt went to extremes… electric chair, poison, hanging, shooting… i cheers!’d with socrates, was stabbed with ceasar, hanged with saddam hussein, gonna be shot with gaddafi… not to mention those school shootings or children dying of hunger… nobody can say: not guilty… these fucking welfare states are build on ‘massacres’…

Advertisements

note found from varlam’s shroudpocket (he’s dead now)

valkoisen talon tiedottajan mukaan sotilaallisen väliintulon mahdollisuutta libyassa ei suljeta pois; suomeksi: muammar al-gaddafi ja bab al-azizia ovat lukittuja kohteita (à la Ronald Reagan vuonna -86), bab al-aziziasta saadaan reaaliaikaista tietoa, kuvaa ja ääntä. – sotilaallisen väliintulon mahdollisuus Libyan kansan kärsimysten jne. minimoimiseksi on öv köös bullshittiä ja eufemismi, mahdollisen iskun ainoa tarkoitus on turvata öljylähteet ja -putket, se että öljyn ja kaasun tuotanto ja kuljetus jatkuu Gaddafin jälkeen sellaisena kuin se oli ennen Bengasista alkanutta kapinaa.

verkkojulkaisut /e-kirjat ja isbn-tunnus

Hyvä kustantaja

Kansainvälinen ISBN-keskus on ohjeistanut kansallisia keskuksia ISBN-tunnuksen antamisesta verkkojulkaisuille/ e-kirjoille ISO 2108:2005 (SFS-ISO 2108) standardiin perustuen. Tässä käyttöönne ohjeistuksen pohjalta Suomen ISBN-keskuksen laatima tiedote.

*Verkkojulkaisut /E-kirjat ja ISBN-tunnus*

E-kirja voi olla saatavissa eri tiedostoformaateissa joko suoraan verkosta tai sen voi ladata vaihtoehtoisesti erilaisille teknisille julkaisualustoille.

ISBN-tunnus annetaan e-kirjoille, jotka ovat luonteeltaan pysyviä ja tarkoitetut julkiseen käyttöön. ISBN-järjestelmän periaatteena on ollut aivan alusta lähtien erottaa kirjojen erilaiset julkaisumuodot toisistaan. Sidotulle ja nidotulle kirjalle on annettu omat ISBN:t, samoin nahkaselkäiselle jne. Samaa periaatetta noudatetaan myös e-kirjojen osalta.

Erilaisten tiedostoformaattien erilliset ISBN-tunnukset helpottavat julkaisun löytyvyyttä verkosta ja takaavat loppukäyttäjälle ko. julkaisualustalle sopivan tiedostoformaatin. Erillinen ISBN-tunnus helpottaa lisäksi e-kirjan eri tiedostoformaattien hallinnointia ja välittämistä erillisinä jakeluketjussa.

Kaikki e-kirjalle annetut ISBN-tunnukset pitäisi merkitä allekkain jokaiseen versioon ja lisätä ISBN-tunnuksen perään sulkuihin niiden lyhenteet. ISBN-tunnuksen paikka e-kirjassa on nimiönäytöllä tai ensimmäisellä näytöllä. ISBN-tunnus suositellaan tallennettavaksi myös HTML-tekstin HEAD-osan META-kentään.

Esimerkki
ISBN 978-951-45-9695-7 (PDF)
ISBN 978-951-45-9696-4 (HTML)
ISBN 978-951-45-9999-6 (ePub)

Lisätietoja ISBN-tunnuksen käytöstä löytyy keskuksen kotisivuilta osoitteesta

http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/isbn.html

Ystävällisin terveisin
Heidi Seppänen