intelli gently funny fanny trees


tot ally wasted
devasta ted
all though t
walking the kineret
silti en siksikään paljosta
perusta mutta opeta
tämä levottomuus
lopeta

ja anna minulle
puitten kärsivällisyys
ruohon sitkeys
ja sisu

Advertisements